Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Phú Thượng, đến kiểm tra và động viên Dân quân huấn luyện...

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện Dân quân xã Phú Thượng năm 2022. Ngày 25/4/2022, lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTQ, cùng các đồng chí thành viên Ban tổ chức huấn luyện Dân quân, đã đến kiểm tra...

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHÚ THƯỢNG TỔ CHỨC KHAI MẠC HUẤN LUYỆN DÂN QUÂN NĂM 2022

Huấn luyện Dân quân là nhiệm vụ thường xuyên góp phần nâng cao trình độ, khả năng chiến đấu của lực lượng Dân quân. Nhận thức rõ vai trò này những năm qua ĐU, HDND, UBND, các Ban ngành đoàn thể...

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID 19 trên địa bàn xã Phú Thượng

                         -Ngay từ những tháng đầu năm 2022,  Ban chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch...

CÔNG TÁC TỰ KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH QUÝ I NĂM 2022 CỦA ỦY BAN NHÂN...

UBND xã Phú Thượng tích cực thực hiện công tác tự kiểm tra cải cách hành chính tại đơn vị ,

KẾ HOẠCH ĐỐI THOẠI CỦA CHỦ TỊCH UBND XÃ

/documents/1646670/0/KE+HOACH+TIEP+XUC+DOI+THOAI+TRUC+TIEP+CUA+CT+UBND+XA.pdf/be1cbe41-3c31-49e1-84d1-97c69b6b395b

Hoạt Động Của Xã Phú Thượng

Công an xã Phú Thượng giao ban định kỳ đánh giá tình hình, kết quả công tác công an Quý I

        Ngày 27/4/2022, Công an xã Phú Thượng tổ chức Hội nghị giao ban để...

Hội nghị giao ban công tác Quý I, nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2022

        Ngày 28/4/2022, UBND xã Phú Thượng tổ chức hội nghị giao ban công...

Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Phú Thượng, đến kiểm tra và động viên Dân quân huấn luyện...

Thực hiện Kế hoạch huấn luyện Dân quân xã Phú Thượng năm 2022. Ngày 25/4/2022, lãnh đạo Đảng ủy,...

 • 3716/QĐ-UBND

  Quyết định số 3716/QĐ-UBND V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 huyện Võ Nhai.

 • 130/2016/NQ-HĐND

  Về việc phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Pháp chế HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 96/2016/NQ-HĐND

  V/v xác nhận kết quả bầu Hội thẩm tòa án nhân dân huyện Võ Nhai, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 171/2016/NQ-HĐND

  Về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021

 • 129/2016/NQ-HĐND

  V/v phê chuẩn danh sách Ủy viên Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Võ Nhai khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

 • 47/KH-UBND

  KẾ HOẠCH TỔNG VỆ SINH THÁNG 4-2022

Thống kê truy cập

Đang truy cập:7495

Tổng truy cập: 121047